Sazba

 

 

Veškerá sazba je prováděna především v profesionálních sázecích programech. Podklad pro sazbu by měl být předán ve Wordu – ideální je formát RTF a bez formátování.

Důležité je, aby texty byly předány (zejm. u knižních publikací) po jazykové a redakční úpravě, neboť se tím dá předejít časově náročným korekturám. Doporučujeme pro zdrojové texty ve Wordu nevolit příliš exotické řezy písma, ale použít „klasiku“: Times CE, Helvetica CE (Switzerland CE), případně Arial CE. Zásadou je neformátovat do bloku, nedělat „tvrdé Entery“ na koncích řádků a vědět něco málo o českém pravopisu.

 

Doprovodné fotografie: