Psychologická vyšetření

 

Poskytujeme služby především v oblasti posuzování dispozic pro výkon náročných profesí (testy řidičů důlních lokomotiv, přeprava osob a nákladů na území ČR a v zahraničí, testy řidičů záchranné služby apod.) a v oblasti ergonomie (vybavení pracovišť podle fyzických a psychických dispozic pracovníků, týká se zejm. dispečinků, řídících a ovládacích center apod.). Výsledkem první oblasti je psychologický posudek (kompletní popis dispozic a osobnostních vlastností testovaného jedince) nebo psychologický nález (zkrácené vyhodnocení dispozic jedince s ohledem na profesi, kterou má vykonávat).