Kreativní a obchodní grafika

 

 

Direct-mailové letáky, inzeráty, navštívenky, prospekty a prodejní letáky, plakáty libovolných rozměrů, vstupenky, novoročenky a pozvánky, bilboardy, propagační tiskoviny, kalendáře nástěnné i stolní, etikety (včetně EAN kódů) – to vše pro Vás připravíme ve velmi krátké době. Obdržíte buď přímo hotové výrobky nebo data připravená pro tisk ve formě postscriptového souboru nebo PDF. Pracujeme s ohledem na firemní barvy zákazníka (tj. s přímými barvami Pantone včetně metalických). Předávaná data jsou standardně kontrolována pomocí Enfocus PitStop Inspector.

Tvorbu příležitostných letáků, prospektů a plakátů jsme schopni zpracovat v mnoha jazykových mutacích – je to vlastně pouze otázka jazykové korektury u zákazníka a volby fontů. Zajištění kvalitního překladu jsme rovněž schopni dodavatelsky provést.

 

Billboardy

 

 

Vnímáme je často jako nutné zlo (zejména ty, jež mají nízkou informační či orientační hodnotu, nebo jsou nevhodně umístěny). Pro grafika jsou však tou nejviditelnější oblastí jeho práce.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

Loga

 

 

Tvorbou logotypů začínal asi každý z grafiků. Podle toho, co občas mohu vidět na tiskovinách, mám dojem, že někteří z nich z této fáze již dál nepostoupili.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

Ostatní

 

 

„Ostatní“ je vše, co se mi nepodařilo zařadit nikam jinam. Hrozné je, že spolu s kategorií „Reklama“ je toho nejvíc.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

Polepy

 

 

Návrhy (a následnou realizaci) polepů provádíme společně s Ing. P. Lukášem a Ing. M. Urešem (že by „Pat a Mat“?), dvěma mimořádně schopnými tvůrci všeho možného.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

Reklama

 

 

Stejně „bezbřehá“ kategorie jako „Ostatní“. Ale mrkněte se na ni, třeba Vás bude inspirovat.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

Vizitky

 

 

Zejména „vinou“ masového rozšíření CorelDRAW ® již dnes prakticky nikdo nedbá (či nezná) zásad pro tvorbu vizitek. Na druhé straně – požaduje-li něco zákazník, tak proč ne? Je to ostatně jeho „vizitka“.

 

Doprovodné fotografie: