Ergonomické studie a interiéry

Výsledkem psychologicko-ergonomické studie je návrh na vybavení pracoviště s přihlédnutím k biometrickým a výkonovým požadavkům. Studie pokrývá širokou oblast norem v oblasti pracovní pohody (teplota, vlhkost, prašnost, výměna vzduchu, osvětlení, hlučnost, emise aj.) a je doplněna o návrh uspořádání pracoviště z hlediska vybavení nábytkem, sedáky, barevné úpravy stěn a povrchů nábytku, umístění ovladačů a sdělovacích prvků apod. Zabývá se i takovými detaily jako je zabezpečení (resp. omezení) vstupu nepovolaných osob na řídící pracoviště, zpracování komunikačních vazeb a v neposlední řadě je možné ve studii stanovit i psychologický profil „ideálního pracovníka“ pro dané činnosti.

Jednou z nejrozsáhlejších studií bylo zpracování studie řídícího pracoviště pro Centrální tankoviště ropy akciové společnosti MERO ČR, a. s. v Kralupech (resp. nedaleko Nelahozevsi). Společnost vyčlenila na rekonstrukci tohoto pracoviště částku okolo 20 milionů korun. Realizace projektu trvala téměř jeden rok, dodavatelem interiéru se stala společnost EVANS z Calgary v Kanadě a velkoplošnou zobrazovací stěnu, sestavenou z výrobků BARCO, dodávala s.r.o. NOWATRON Elektronik Praha. Všichni dodavatelé (včetně dodavatelů např. malířských prací, klimatizační techniky apod.) naprosto bezvýhradně respektovali požadavky, stanovené v ergonomické studii, a tak v součinnosti s investorem vzniklo jedno z nejmodernějších řídících pracovišť v republice. Následovalo navržení zasedací místnosti, v níž se podařilo vytvořit nejen velmi příjemný a komfortní interiér, ale také v ní použít moderní komunikační a informační systém, dodaný společností AV Media Praha. V současné době je podobná studie zpracovávána na vstupní prostory (vrátnici) na CTR MERO ČR, a.s.

Studie nemusí být vždy orientována na konstrukci pracoviště – může být koncipována také jako oponentura určitého architektonického nebo technologického záměru.

 

MERO, Velín

 

 

Řídící pracoviště zajišťuje provoz ropovodu Družba (z Ruska) a IKL (z Německa) na našem území, skladování ropy na centrálním tankovišti a její distribuci k dalším zpracovatelům. K tomu se váže údržba rozvodných tras a jejich zabezpečení z hlediska jak obecné, tak ekologické bezpečnosti. Jde o náročnou a odpovědnou činnost, pro jejíž výkon bylo třeba rekonstruovat a modernizovat dosavadní řídící pracoviště na CTR.

Řídící sál byl v rámci rekonstrukce vybaven velkoplošnou zobrazovací stěnou, složenou z 8 projekčních jednotek BARCO a řídicí konzolí s více než 20 monitory. Veškeré kabelové rozvody jsou skryté, stejně jako řídící počítače a IT. Dispečink je plně klimatizovaný a je vybaven protipožárním a hasicím systémem. Speciální nábytek dle našich požadavků vyrobila firma EVANS z Calgary (Kanada) www.evansonline.com jež zvítězila ve výběrovém řízení, další práce pak prováděly místní firmy (barevné úpravy, osvětlení, ovětrávání, atd.).

Charakteristika dispečinku po úpravách

 1. Barevné ladění interiéru v kombinaci světle šedé a temně zelené barvy (byly zcela vynechány všechny dezény s členitou strukturou /např. dřevo/, jež jsou atraktivní při prohlížení vzorků lamina, ale v interiéru – zejména při jejich využití na velkých plochách – působí neesteticky, neklidně a těžkopádně). Při výběru dezénu jsme měli ve firmě EVANS k dispozici nikoliv desítky, ale několik stovek povrchových úprav, včetně různé hrubosti, světelné odrazivosti a adhezivity.
 2. Odvětrávání pracovních míst, nikoli pouze celé místnosti.
 3. Víceokruhové osvětlení (pracovní, standardní, úklidové, servisní…).
 4. Devítimetrová konzole (řídící stůl) bez dělících či nosných příček (nohou), které umožňuje pojezd obsluhy po celé délce bez přerušení (specialita firmy EVANS).
 5. Patentované (EVANS) nárazové hrany u konzole.
 6. Ventilovaná a zabudovaná IT technika. Námi navržené umístění jsme viděli na řadě podobných pracovišť, jež jsme v rámci přípravy projektu navštívili (cestovali s námi nejen zadavatelé, ale i budoucí uživatelé, tj. dispečeři), ale vždy se lišil záměr projektanta od provozní praxe – operační jednotky se přehřívaly a tak nakonec byly vysunuty mimo konzoli. Naše řešení to však nevyžaduje. V souvislosti s firmou EVANS si dovolím poznámku: všechny firmy ve výběrovém řízení nabízely zhotovení čehokoliv dle našich návrhů, ale EVANS nabídl zhotovení (také čehokoliv) z již prověřených a osvědčených modulů (vlastních návrhů). Ostatně webové stránky této firmy jsou velmi výmluvné.
 7. Odhlučněné a ovětrávané skříně pro další IT techniku.
 8. Ergonomické sedáky pro nepřetržitou zvýšenou zátěž se širokým rozpětím nosnosti a přizpůsobivosti.
 9. Odvětrávané osobní šatní skříňky pro dispečery (vč. sušení mokrých svršků).
 10. Ergonomické uspořádání celého pracoviště (např. sedící obsluha vidí i přes okraj monitoru, jenž je přímo před ní, na centrální zobrazovací panel, jenž je od ní vzdálen cca 3 metry a to bez nutnosti měnit pracovní polohu, apod.).

 

Doprovodné fotografie:

 

 

MERO, CTR, zasedací místnost

 

 

Z původní zasedací místnosti chtěl zákazník vytvořit reprezentativní prostor pro jednání až 15 osob, vybavený moderní audiovizuální a komunikační technikou. Musela být provedena rekonstrukce interiéru včetně stropů, stěn a podlah, byla posílena a doplněna kabeláž pro IT, osvětlení, klimatizaci aj. a prostor byl rekonstruován i esteticky.

Nyní je zasedací místnost vybavena na zakázku zhotoveným nábytkem v kombinaci mahagonového dřeva, šedé a slonovinové barvy (dodavatel Design-Interior Praha, www.design-interior.cz). Původní plochý strop byl přeměněn na dvouúrovňový, vzniklého „bazénu“ jsme využili pro centrální osvětlení. Hrany bazénu jsou pohledově zakryty podvěšenou světelnou lavicí, která tvarem kopíruje tvar jednacího stolu. Osvětlení má několik variant a díky podkladům od výrobců se podařilo navrhnout (spočítat) ho tak, že například i při videoprojekci, kdy je „zhasnuto“, má každý pracovník osvětlenou pracovní plochu o průměru cca 60 cm na stole před sebou. Zasedací místnost je vybavena moderní komunikační technikou (dodanou společností AV MEDIA Praha, www.avmedia.cz) a je plně klimatizována.

Charakteristika zasedací místnosti po úpravách

 1. Interiér na vysoké estetické úrovni.
 2. Vybavení pohodlným konferenčním stolem se 16 místy k sezení.
 3. Separované okruhy osvětlení (minimální, konferenční, projekční, nepřímé, úklidové).
 4. Výsuvný dataprojektor ve stropní konstrukci.
 5. Interaktivní projekční tabule SMARTBoard se skenovací vrstvou (ovládání prezentace přímo dotykem /např. prstem/ plochy, přenos zápisu z plochy do PC,…).
 6. Zakrytí projekční plochy posuvnými křídly s logem společnosti.
 7. Integrované skříňky pro AV a IT zařízení.
 8. Dotykový displej pro ovládání osvětlení, projekce, ozvučení a konferenčních míst.
 9. Do konferenčního stolu integrovaně multifunkční zásuvky EVOLINE (s přípojením na síťové napájení, počítačovou síť firmy, AV vstupy,…).
 10. Integrované skříňky na nádobí (při podávání občerstvení) a zabudovaná chladnička.
 11. Výkonná klimatizace.
 12. Ozvučení místnosti.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

MERO, CTR, školicí místnost

 

 

Zákazník vyčlenil dvě malé místnosti pro školení jak vlastních zaměstnanců, tak externích pracovníků. Současně vznesl požadavek na vybudování trenažéru pro nově zaškolované dispečery.

Místnosti byly spojeny (byla vybourána příčka mezi nimi) a ve vzniklém prostoru byla nejprve vybudována prosklená a uzamykatelná kóje (pravoúhlá stěna, kompletně otevíratelná), v níž bude umístěno zařízení pro simulaci provozu CTR (stoly, monitory, ovladače). Pod stropem zavěšený dataprojektor, otočný ve vodorovné rovině o 90°, bude sloužit jak coby zobrazovač při výcviku dispečerů (simuluje provozní stavy, jež jsou jinak na skutečném dispečinku zobrazovány na velkoplošné obrazovce), tak jako klasický dataprojektor při pořádání nejrůznějších školení. Nábytek dle našich návrhů dodala společnost Design-Interior Praha, prosklenou oddělovací stěnu vybudovala společnost ATA Technik Praha (www.ata-technik.cz).

Současná učebna je barevně koncipována do kombinace světle šedé a středně modré, je velmi vzdušná, vybavená praktickými sedáky, má „katedru“ pro lektora s přístupem na intranetovou počítačovou síť podniku.

 

Doprovodné fotografie:

 

 

VARIANT, s.r.o. Příbram

 

 

Firma Variant (www.grass.cz) se zabývá zejména prodejem kovových komponentů pro truhláře (výsuvy pro zásuvky a nábytkové kování /zejm. GRASS z Rakouska/, spojovací materiál) a strojního vybavení pro výrobu nábytku. Vystavěla novou provozně-administrativní budovu a sklady a majitelé požádali o návrh na výtvarné zpracování exteriéru (opláštění budov) a interiéru (barvy obkladů a dlažeb, dveří a jejich obložek, oken, žaluzií, nábytku apod.).

Základní barevné tónování bylo zvoleno v kombinaci tmavozelená, šedá a bílá pro exteriér a v kombinaci dvou odstínů modré a bílé pro interiér.

Kancelářský nábytek dodala firma VASA Tábor (www.vasa.cz) a (přestože není tónován ve v interiéru dominujících barvách) působí velmi přívětivě a tvoří zajímavý interiérový komplement.

 

Doprovodné fotografie: